กิจกรรมนักลงทุน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPAC ประจำปี 2562 (24 เมษายน พ.ศ. 2562)

                 Clip VDO  Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2019 Disk 1     Disk 2     Disk 3     Disk 4    

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPAC 2018 (24 เมษายน พ.ศ. 2561)

                 Clip VDO  Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 Clip VDO    

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น TPAC 2018 (15 มกราคม พ.ศ. 2561)

                 Clip VDO  TPAC 2018 Extraordinary General Meeting (15 January 2018) Clip VDO    

TPAC 2017 Strategy Day Invite (15 November 2017)

                 Clip VDO  TPAC 2017 STRATEGY DAY INVITE (15 NOVEMBER 2017) Clip VDO    

You are here รางวัล & กิจกรรม กิจกรรมนักลงทุน