รางวัล


นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2526  TPAC ได้มีความมั่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและได้พัฒนาต่อเนื่องเสมอมาที่จะก้าวให้ ทันต่อความต้องการ ความท้าทายในระดับของคุณภาพที่สูงขึ้น และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจการผลิตและสินค้าของเรา

บริษัท ได้รับรางวัลมากมายจากลูกค้าของบริษัท จากการที่ได้บรรลุผลการดำเนินการตามเป้าหมายของผลการทำงานด้านต้นทุน คุณภาพ และการจัดส่งสินค้า ตลอดจนการให้ความร่วมมือ สนับสนุน แก้ปัญหา และการให้บริการอันเป็นเลิศของเรา

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้รับการเสนอชื่อและได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึง 2 รางวัล คือ บริษัทที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยม (Best Performance Company) และผู้บริหารสูงสุดดีเด่นแห่งปี (Best CEO Of The Year) ในประเภทบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment หรือ MAI)

แม้ว่าเราจะได้รับรางวัลมากมาย เรา TPAC ก็มิเคยหยุดยั้งในการพัฒนา มุ่งเน้น และลงทุนเพื่อไปสู่การผลิต และการทำงานในมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อความยั่งยืนของกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในระยะยาว
 
ความพึงพอใจและยินของท่าน
คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของเรา

                 

You are here รางวัล & กิจกรรม