กิจกรรม

งานทำบุญปีใหม่ 2562

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

อ่านเพิ่มเติม...

องค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา

         บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทยจำกัด จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักการความโปร่งใสการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความโปร่งใสในมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชมโรงงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

อ่านเพิ่มเติม...