กิจกรรมนักลงทุน

TPAC 2017 Strategy Day Invite (15 November 2017)

                 Clip VDO  TPAC 2017 STRATEGY DAY INVITE (15 NOVEMBER 2017) Clip VDO    

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPAC 2017

                 Clip VDO  Meeting of Shareholders No. 1/2017 @20042017 Part1     Part2     Part3       Part4

TPAC พบนักลงทุน 2016

                 Clip VDO  TPAC Site visit 2016   Part1     Part2     Part3     Part4     Part5    

2st time TPAC opportunity day

                 Clip VDO  2st time TPAC opportunity day    Clip_VDO

You are here รางวัล & กิจกรรม กิจกรรมนักลงทุน