ประวัติบริษัท

  

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของกิจการในธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ Know-How และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บริษัทเราได้ผลิตสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่าง ประเทศด้วยมาตรฐานสูง รวมถึงได้พัฒนาการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Plaspac PCL (TPAC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเริ่ม ในการเป็นผู้นำด้านการอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ หีบห่อและบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทคงรูป (Rigid Plastic Packaging) ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด จากความมุ่งมั่นจนกลายเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ เราได้เรียนรู้ ศึกษา วิจัย และพัฒนาธุรกิจและการผลิตของเราอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการนำเทคโนโลยีการออกแบบ และการผลิตโดยเครื่องจักรอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบการบริหารอุตสาหการ และระบบธุรกิจ เพื่อที่จะรองรับและตอบสนองความท้าทายและความต้องการในการบริหารต้นทุนเพื่อ การแข่งขันในตลาด การพัฒนาคุณภาพที่ดีและสูงยิ่งขึ้น และความสุขอนามัย ความสะอาดของผลิตภัณฑ์อันเป็นสิ่งที่คาดหวังจากลูกค้าของเรา

TPAC ให้บริการด้วยความสามารถในการผลิตหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแต่กระบวนการการพัฒนาสินค้า การออกแบบ วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และวิธีการผลิตขึ้นรูปต่างๆ เช่น การฉีด (Injection-Molding) การเป่า (Blow-Molding) การฉีดและเป่าขึ้นรูปในเครื่องเดียวกัน (Injection/Blow-Molding) การตรวจสอบคุณภาพ ณ จุดผลิตภายในสายการผลิต (In-Line Inspection) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

TPAC ยังพร้อมให้บริการด้านการผลิตขั้นแรก (Primary Operation) และขั้นตอนอื่นๆ ตามที่ลูกค้าระบุ (Secondary Operation) อาทิ การติดสลากกระดาษ การพิมพ์ด้วยระบบสกรีน อิงค์เจ็ท หรือการเคลือบอุลตร้าไวโอเล็ต ตลอดจดการดำเนินการต่างๆที่ลูกค้าต้องการ เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าของเรา สามารถบริหารจัดการระบบการจัดหาสินค้าบรรจุภัณ์ได้อย่างครบวงจร (Total Supply-Chain Management) และเรายังสามารถแยกส่วนของการผลิตเฉพาะสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการเป็น พิเศษในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บรรจุภัณฑ์สำหรับการอุปโภคในครัวเรือนและอื่นๆ

ตลอดเวลาที่ประกอบ ธุรกิจ TPAC ได้ให้ความสำคัญแก่มาตรฐานที่สูงที่สุดในการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งเน้นย้ำในนโยบายคุณภาพของบริษัท เราได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากสถาบัน Accredited ที่มีชื่อเสียง ตลอดจนรางวัล และเกียรติคุณต่างๆ ที่บริษัทได้รับจากทั้งทางราชการ องค์กรณ์ และลูกค้าของบริษัทโดยตรงเสมอมา


You are here เกี่ยวกับเรา