ติดต่อ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่:
77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: (66-2) 897 2250-1, (66-2) 897 2529-30

แฟกซ์: (66-2) 897 2531-1, (66-2) 897 2426

ข้อมูล: thaiplaspac@thaiplaspac.com
salesadmin@thaiplaspac.com
You are here ติดต่อเรา